მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი 95
+995 (577) 430-969
aquatechsyst@gmail.com
სამუშაო საათები 10:00 - 19:00
ENG RUS
Aqua Service - მომსახურება საგარანტიო სერვისით

კომპანიის შესახებ

წყალმომარაგების, საკანალიზაციო, წყლის გამწმენდი, სარწყავი და სახანძრო სისტემების მონტაჟის, გაშვება-გამართვის სამუშაოები.

* წყლის ტექნიკური სისტემების სრული ავტომატიზაცია;
* ტუმბოების კვალიფიცირებული შერჩევა;
* უმაღლესი ხარისხის ტუმბოები და მოწყობილობები გერმანიიდან, იტალიიდან;
კვალიფიციური დაგეგმვა და მონტაჟი 
მ ო მ ს ა ხ უ რ ე ბ ა    ს ა გ ა რ ა ნ ტ ი ო    ს ე რ ვ ი ს ი თ.
შევასრულებთ რთულ ტექნიკურ დავალებას როგორც კერძო, ასევე სამრეწველო ობიექტებსა და სასოფლო - სამეურნეო სექტორში.
გარდა ზემოთაღნიშნულისა, ჩვენ შეგვიძლია:
* მოვაწესრიგოთ თქვენი წყლის სისტემა;
* მოვახდინოთ მისი მოდერნიზება.
მის: თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი #95
ჩვენ ვიყენებთ ცნობილი ევროპული ბრენდების პროდუქციას, მაგალითად:
და სხვები. 
ვთანამშრომლობთ ცნობილ სამშენებლო და სხვადასხვა ტიპის ორგანიაციებთან.