მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი 95
+995 (577) 430-969
aquatechsyst@gmail.com
სამუშაო საათები 10:00 - 19:00
ENG RUS
Aqua Service - მომსახურება საგარანტიო სერვისით

About Company

Water supply, sewerage, water treatment, irrigation and fire-fighting systems installation, set-up - debug works.
* maintenance of water systems with full automation;
* Selection of pumps to qualify;
* High-quality pumps and equipment from Germany, Italy;
Professional planning and installation 
S e r v i ce    w i t h    w a r r a n t y.
Fulfill a difficult technical task, for both private and industrial facilities and agricultural - agricultural sector.
In addition to the above, we can:
* take in action your water system;
* make its modernization.
Address: Tbilisi, King David Ave. #95
We use the well-known European brands, such as: 
and ETC.
Cooperate in the construction of various types of company.